• Elektritööd madalpinge õhu- ja maakaabelliinides.
  • Elektritööd välisvalgustuses.
  • Elektripaigaldise rekonstrueerimine.
  • Üleminek vanalt pingesüsteemilt 3x220V uuele pingesüsteemile 3×220/400V, täislahenduse pakkumine.
  •  Ajutiste elektripaigaldiste ehitus (jaotuskilbid, kaabelliinid jne.).
  • Elektripaigaldise kontrollmõõtmised.
  • Kaevetööd.
  • Haljastustööd.